Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelemről

A privátszféra és az Ön személyes adatainak védelme a Tours For You Utazási Iroda Kft és partnerei számára kiemelt jelentőségű. A weboldalunk használata közben szükséges személyes jellegű - azonosításra alkalmas - adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. Törvény). A weboldalunk tartalmazhat linkeket, amik átvezethetnek olyan, egyéb szolgáltató Web-oldalára, ahol ez a nyilatkozat/gyakorlat nem érvényes. Nincsen lehetőségünk az adatvédelmi szabályozások ilyen jellegű betartatására.

Adatgyűjtés és feldolgozás

Weboldalunk látogatása alatt Web-szerverünk a következőket rögzíti és tárolja: az internet-szolgáltatójának IP címét, a Web-oldalt, ahonnan meglátogatott minket, a Web-oldalakat, amelyeket tőlünk meglátogatott, valamint a látogatás időpontját és időtartamát. Az Ön személyes adatai, úgy, mint név, lakcím, levelezési cím, telefonszám, stb. csak azután kerülnek nálunk rögzítésre, miután Ön megadta ezek valamelyikét szolgáltatás foglalása és/vagy regisztráció közben.

Az adatgyűjtés és feldolgozás célja

Öntől a foglalás/regisztráció során csak olyan adatokat kérünk, melyek feltétlenül szükségesek az utazás létrejöveteléhez vagy egyéb szolgáltatás teljesítéséhez. Az Ön adatai tehát elsősorban az utazási szerződésre való átvezetés céljából kerülnek felhasználásra.

Az Ön személyes adatainak átadása harmadik fél számára

Az Ön adatait csak abban az esetben továbbítjuk harmadik fél számára, hogyha az az utazás megvalósulásához szükséges. Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk. Adattovábbítás a hatósági hivatalok felé csak a törvényi előírások keretében történhet. Az Egyesült Államok vámhatósága törvényileg kötelezi az összes légitársaságot, hogy a repülési és foglalási adatokat a rendelkezésükre bocsássák. Ezeket az információkat az Egyesült Államok vámhatósága kizárólag biztonsági okokból használhatja fel.

Ajánlataink és szolgáltatásaink információiról

Önt folyamatosan szeretnénk informálni saját és partnereink kínálatáról, amihez az Ön személyes adatait is felhasználjuk. Amennyiben nem élne ezzel a lehetőséggel, a szolgáltatást lemondhatja (hírlevél).

Tájékoztatási törvény

Önnek jogában áll az Önről tárolt adatokat megismerni és megkapni, kérelem benyújtásával, ingyenesen. Amennyiben a tárolt adatok helytelenek, úgy azokat az Ön követelésére kijavítjuk.

Adatvédelem, adatbiztonság

A Tours For You Utazási Iroda Kft. megtette a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, hogy az Ön által részünkre bocsátott személyes adatokat eltűnés, megsemmisülés, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés ellen megvédjük. Az Ön internet-böngészője és a mi internet-rendszerünk közti adatáramlás biztonságáról a Secure Socket Layer (SSL) titkosító-rendszer gondoskodik.

Cookie-k használata

Web-oldalunk cookie-kat alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett Web-lapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Nincs szükség különleges beállításokra a böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az "Ideiglenesen letöltött internet fájlok"), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné, hogy a Tours For You Utazási Iroda Kft és a szerződött szolgáltatói és partnerei cookie-kat alkalmazzanak, úgy inaktíválja azok fogadását a Web-böngészőjében. További információkat talál erről saját böngészőjének súgójában. Amennyiben fogadja a cookie-kat, azok 30 napig az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak Ön nem törli azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a Web-oldalunk korlátozott működését vonhatja maga után. Partnerünk, a Google hírdetései egyéni, felhasználóként eltérő kiszolgálása érdekében az ön számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Egy későbbi látogatás alkalmával a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében. Így ha weboldalunkról elhagyja, egyéb weboldalon is találkozhat hirdetéseinkkel. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését. A Google által használt sütiket a http://www.google.hu/privacy_ads.html címen is le lehet tiltani

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

1, a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

2 a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

3 törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei az Adatkezeléssel kapcsolatban:

1 Az Érintett jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

2 Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő (Tours For You Utazás Iroda Kft.) ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre a Tours For You Utazási Iroda Kft. székhelye alapulvételével a Fővárosi Törvényszék illetékes, de a per - az Érintett választása szerint - az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A területileg illetékes békéltető testülethez. A békéltető testületek címei a www.bekeltetes.hu weboldalon érhetőek el.

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Tel: 488-2131,
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal jegyzőéhez:
1033 Budapest, Fő tér 3..
Tel: 437-8600

Illetékes Járási hivatalhoz
1033 Budapest, Harrer Pál u. 9-11.
Tel.: 896-3496,
E-mail: titkarsag@03kh.bfkh.gov.hu

Adatvédelmi nyilatkozat
A Tours For You Utazási Iroda Kft. Budapest felelősséget vállal a fentiekben meghatározott adatvédelmi pontok pontos betartására.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-98440-2016