Impresszum

Tours For You Utazási Iroda Kft

Cím: 1037 Budapest, Bokor u. 12.

Telefon: +36 1 367-6695; +36 1 250-8132

E-mail: info@toursforyou.hu

Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-09-363839

MKEH eng. szám: R01131/1995/1999

Adószám: 10959194-2-41

 

Banki adataink:

Forintos számla
Erste Bank: 11600006-00000000-25890688
IBAN: HU86 1160 0006 0000 0000 2589 0688
SWIFT: GIBAHUHB

Eurós számla:
Erste Bank: 11600006-00000000-65871300
IBAN: HU90 1160 0006 0000 0000 6587 1300
SWIFT: GIBAHUHB


Az Érintett jogorvoslati igényével, panaszával az alábbi helyekhez fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu 

A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe  a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium)

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919

A területileg illetékes békéltető testülethez. A békéltető testületek címei a www.bekeltetes.hu weboldalon érhetőek el.

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Tel: 488-2131,
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal jegyzőéhez:
1033 Budapest, Fő tér 3..
Tel: 437-8600

Illetékes Járási hivatalhoz
1033 Budapest, Harrer Pál u. 9-11.
Tel.: 896-3496,
E-mail: titkarsag@03kh.bfkh.gov.hu