Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom
Beach Cornwall Étkező Fidzsi Fushimi Dubai - Hotel Atlantisz Tokyo

Hozzájáruló nyilatkozat

Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez

 

Az utazó – az érintett – ezen nyilatkozat aláírásával nyilatkozik, hogy a Tours For You Kft adatkezelési szabályzatát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, megértette és azokat magára és a vele együtt utazókra vonatkozóan elfogadja.

 

A Tours For You Kft (székhelye: 1037 Budapest, Bokor u. 12.) a továbbiakban, mint Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatása megtalálható a www.toursforyou.hu weboldalon, vagy a foglalásnál/regisztrációnál személyesen átadott Adatkezelési Tájékoztatón.

Alulírott a jelen nyilatkozat megtételével:

  • Nyilatkozom, hogy a 2016/679/EU rendelet alapján megírt Adatkezelési Szabályzatát elolvastam, megértettem, tudomásul vettem és elfogadtam,
  • engedélyezem, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő, az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére,
  • engedélyezem, hogy az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adataimat az Adatkezelővel megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli adatkezelőnek továbbítsa,
  • engedélyezem, hogy az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adataimat az Adatkezelővel megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli, 2016/679/EU rendelet értelmében nem biztonságosnak tekinthető adatkezelőnek továbbítsa,
  • nyilatkozatomat és hozzájárulásaimat a megfelelő tájékoztatás után önként, saját döntésem alapján tettem meg. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és az megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

 

A kezelt személyes adatok köre: például: név, lakcím, életkor, nem, telefonszám, e-mail cím, bankkártya adatok, stb.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja: például: utazási szerződés megkötése, hírlevél, tájékoztató küldése, utazó (az érintett) utazásával összefüggő kívánságának teljesítése, stb. Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai: A Ptk. szerinti elévülési idő lejártáig, illetve az utazó (az érintett) adattörlési igényének bejelentése

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának vagy csak részleges megadásának következményei:

  • nem jön létre az utazási szerződés a TUI Magyarországgal,
  • a megkötött utazási szerződést a TUI Magyarország azonnali hatállyal kártérítési vagy kártalanítási kötelezettség nélkül felbonthatja, egyben a szerződés felbontása következtében keletkezett kárainak megtérítését követelheti az ügyféltől/utazótól.

 

Budapest

Online szolgáltatások

Mondial

Online biztosítás

Reptéri parkoló

Reptéri parkoló

Online biztosítás

Autóbérlés

Autóbérlés

töltőikon